Ordlista för anpassad motion och paraidrott

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto, Glossary of Adapted Physical Activity and Parasports

© Terminologicentralen rf och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland, 2023 
ISBN 978-952-5762-29-7 (PDF/inbunden, Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland) 
ISSN 1798-2464 (PDF/tryckt, Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland)

Ordlistan är tillgänglig:  
- i PDF format 
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:  
- Termerna: finska, svenska, engelska  
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlista för anpassad motion och paraidrott utarbetades i samarbete mellan Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland och Terminologicentralen. Ordlistan omfattar 41 centrala begrepp som rör motion och idrott som personer med funktionsnedsättning utövar.

Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att stödja planering och utvärdering av, utbildning i och undersökning av hur den anpassade motionen ska organiseras. Ordlistan är avsedd för till exempel leverantörer av idrottstjänster, såsom kommuner, idrottsinstruktörer och -lärare, forskare på branschen och alla som behöver information om termer som rekommenderas på branschen samt om begreppsinnehåll.

Förutom Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland deltog också Finlands Svenska Idrott, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Likes, Valteri center för lärande och kompetens, Finlands Paralympiska Kommitté och Statens idrottsråd i terminologiarbetet. Terminologiarbetet finansierades av Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland.

Under terminologiarbetet rådgjordes med flera håll utanför arbetsgruppen. Ordlistan lades ut för kommentarer i tjänsten dinåsikt.fi. En arbetsgrupp för svenska termer granskade och valde de svenska termerna.