Ordlista för boende

Asumisen sanasto, Glossary of Housing

© Miljöministeriet, 2022

Ordlistan är tillgänglig:
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen som en del av Rakennetun ympäristön pääsanasto

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlista för boende utarbetades på initiativ av miljöministeriet och blev publicerad som om en del av miljöministeriets ordlista Rakennetun ympäristön pääsanasto. Ordlistan för boende omfattar 44 basbegrepp inom boende eller begrepp som rör understöd för boende och den är fortsättning till det tidigare terminologiarbetet med understöd för boende.

Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Termrekommendationer ges på finska och ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att ge definitioner på basbegrepp som rör understöd för bostadsproduktion, välja de rekommenderade finska termerna och klargöra användning av termer. Avsikten med definitionerna är att de kan användas enhetligt i olika sammanhang och att ordlistan stöder interoperabilitet av information inom den officiella förvaltningen. Ordlistan är avsedd för dem som arbetar med boende men den kan också vara till nytta till alla som behöver termer eller begrepp som rör boende eller stöd för boende.

I arbetsgruppen deltog experter från miljöministeriet och Lantmäteriverket samt en terminolog från Terminologicentralen.