Asumisen sanasto

PÄIVITETTY: Rakennetun ympäristön pääsanasto, päivitys ja laajennus

Ordlista för boende, Glossary of Housing

© Ympäristöministeriö, 2022

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa osana Rakennetun ympäristön pääsanastoa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Asumisen sanasto on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja julkaistu osana ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön pääsanastoa. Asumisen sanastossa on 44 käsitettä ja se keskittyy asumisen peruskäsitteisiin sekä asumisen tuen käsitteisiin jatkona asumisen tukien aiemmalle sanastotyölle.

Asumisen sanaston tavoitteena on asumiseen liittyvien peruskäsitteiden sekä asumisen tuotantotukiin liittyvien käsitteiden määrittely, suositettavien suomenkielisten termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä ja sanasto tukee julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanasto sisältää käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavat käsitejärjestelmäkaaviot. Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi asumisen parissa työskenteleville, mutta siitä voi olla hyötyä kaikille asumiseen tai asumisen tukiin liittyviä termejä ja määritelmiä tarvitseville.

Sanasto on valmisteltu työryhmässä, johon osallistui ympäristöministeriön ja Maanmittauslaitoksen asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastokeskuksen terminologi ohjasi sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasi terminologisesta sanastotyöstä.