Ordlista för byggd miljö

UPPDATERAD: Ordlista för boende

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska (delvis svenska och engelska)
- Begreppsbeskrivningarna: finska

År 2018 påbörjade Miljöministeriet och Terminologicentralen TSK ett projekt med målet att utöka ordlistan Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto (Ordlista över centrala begrepp inom fastighets- och byggnadsbranschen) som publicerades år 2016. Den nya ordlistan heter Rakennetun ympäristön sanasto (Ordlista för byggd miljö) och innehåller 362 begrepp.

Målet med ordlistan är att definiera begreppen så att definitionerna kan allmänt tillämpas av aktörer som är verksamma i branschen. Gemensamma begrepp stöder kommunikationen av såväl myndigheter, företag som medborgare.

Ordlistan behandlar bl.a. byggande och byggnader, fastigheter, tekniska system samt boende. Benämningarna och beskrivningarna av byggnadstyper baserar sig på Byggnadsklassificering 2018.