Rakennetun ympäristön sanasto

PÄIVITETTY: Asumisen sanasto

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi (ruotsi ja englanti osittain)
- Käsitekuvaukset: suomi

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2018 projektin, jonka tavoitteena oli laajentaa vuonna 2016 julkaistua Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeistä sanastoa. Uusi Rakennetun ympäristön sanasto sisältää 362 käsitettä.

Sanaston tavoitteena on määritellä rakentamisalan käsitteet niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat laajasti alan toimijoiden käyttöön. Yhteisellä käsitteistöllä tuetaan sekä viranomaisten, yritysten että kansalaisten viestintää.

Sanaston aihealueita ovat muun muassa rakentaminen ja rakennuttaminen, rakentamisalan suunnitelmat, rakennustyypit, kiinteistön pito, kiinteistöliiketoiminta, rakennuksen energiatehokkuus ja tekniset järjestelmät sekä asuminen ja asumisen tuet. Rakennustyyppien nimitysten ja kuvausten pohjana on Rakennusluokitus 2018.