Ordlista för personlig budgetering

Henkilökohtaisen budjetoinnin sanasto

Ordlistan är tillgänglig:
- som bilaga i publikationen Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia: Esitys Suomen malliksi (THL 2022)

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Henkilökohtaisen budjetoinnin sanasto (Ordlista för personlig budgetering) utarbetades i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terminologicentralen. Terminologiarbete var en del av ett försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning som bestod av regional och nationell samutveckling.

Ordlistan omfattar 19 centrala begrepp som rör personlig budgetering. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar som ges på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram. Syftet med ordlistan är att klargöra centrala begrepp för lagberedning och att stödja arbetet på välfärdsområden.

Terminologiarbetet leddes av en terminolog vid Terminologicentralen. Förutom sakkunniga vid THL deltog också regionala projekt i arbetet.