Henkilökohtaisen budjetoinnin sanasto

Sanasto saatavilla:
- liitteenä julkaisussa Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia: Esitys Suomen malliksi (THL 2022)

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Henkilökohtaisen budjetoinnin sanastossa määritellään 19 henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) liittyvää käsitettä ja annetaan niille suomenkieliset termisuositukset. Sanastotyö on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia.

Henkilökohtaisen budjetoinnin sanaston tarkoituksena on avata vammaisille henkilöille tarkoitetun henkilökohtaisen budjetoinnin keskeisimpiä käsitteitä. Sanasto on tarkoitettu lainvalmistelutyön tueksi sosiaali- ja terveysministeriössä sekä käytännön työskentelyyn hyvinvointialueilla. Lisäksi sanastoa voivat hyödyntää kaikki henkilökohtaisen budjetoinnin käsitteistä tietoa tarvitsevat.

Sanasto koostuu käsitteistä, jotka kuvaavat henkilökohtaisen budjetin käyttöä, hallintaa ja tukea.

Sanasto on valmisteltu työryhmässä, johon on osallistunut THL:n asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Alueelliset hankkeet ja niiden yhteistyökumppanit on osallistettu käsitetyöhön pitämällä erillisiä käsitetyöpajoja, joista saatu palaute on käsitelty käsitetyöryhmässä. Myös HB-hankkeen ohjausryhmä on antanut kommentit sanastosta. Lisäksi sanastoa on käsitelty HB-hankkeen työskentelypäivillä, ja sanasto on ollut saatavilla ja kommentoitavana hankkeen yhteistyötilassa.