Statistikbegrepp som gäller arbetsliv

© Statistikcentralen, 2018
ISBN 978-952-244-621-3 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Terminologicentralen TSK och Statistikcentralen genomförde ett gemensamt ordlisteprojekt under första halvan av 2018. Projektets syfte var att samla 35–45 centrala begrepp från statistiker som gäller arbetsliv och personens ekonomi och ge dem termrekommendationer och definitioner på finska. Projektets arbetsgrupp både förenhetligade definitioner som hade samlats från olika statistiker och bearbetade nya definitioner vid behov. Ordlistan blev färdig sommaren 2018.