Työhön liittyviä tilastokäsitteitä

© Tilastokeskus, 2018
ISBN 978-952-244-621-3 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2018 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena oli koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset 35–45 keskeiselle Työelämä ja henkilön talous -tilastojen käsitteelle. Sanastosta on nyt tehty julkaistava luonnos.

Työhön liittyviä tilastokäsitteitä -julkaisussa on 43 käsitettä. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi. Sanaston aihealueita ovat esimerkiksi työvoima, työaika ja palkka.

Jotta sanastotyö sujuisi tehokkaasti, projektin osanottajille ja muillekin kiinnostuneille Tilastokeskuksen työntekijöille järjestettiin projektin aluksi päivän mittainen sanastotyön peruskurssi. Kurssin vetäjänä toimi Sanastokeskuksen terminologi, ja kurssilla käytiin läpi muun muassa, miten laatia määritelmiä ja tulkita käsitejärjestelmäkaavioita ja millainen on hyvä termi.

Varsinainen sanastotyö alkoi tämän jälkeen työpajojen muodossa. Tilastokeskus oli koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä oli laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä luoda käsitejärjestelmäkaaviot.

Tilastokeskuksessa on aiemmin tehty määritelmiä eri tilastoja varten (ks. https://www.stat.fi/meta/kas/index.html), ja työpajoissa sanastoon valittuja, työhön liittyviä määritelmiä käytiin läpi ja yhtenäistettiin. Eri tilastoissa on käytössä samoja käsitteitä, mutta niiden määritelmät saattoivat olla erilaisia ja samoihin käsitteisiin viittaavat termitkin saattoivat poiketa toisistaan eri tilastoissa. Tällaisissa tapauksissa työpajoissa keskusteltiin siitä, miten käsitteen voisi määritellä riittävän yleispätevästi, jotta sitä voisi käyttää eri tilastoissa, ja mikä termi sopisi eri yhteyksiin.

Varsinainen sanastotyö saatiin valmiiksi kesäkuun alussa. Sen jälkeen sanasto oli Tilastokeskuksessa sisäisellä lausuntokierroksella kesän ajan. Sanasto julkaistiin elokuussa 2018.