Uppdaterad version av MAO/TAO-ontologin publicerad på Finto-service

MAO/TAO-ontologin på Finto-service

År 2019 inledde Museiverket och Terminologicentralen ett projekt där Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin blev utökad med ungefär 1 000 begrepp. De nya begreppen gäller objekt från stenåldern och järnåldern samt myntfynd. Efter uppdateringen finns det ungefär 13 500 begrepp i den finska ontologin. Därtill uppdaterades också strukturen av ontologin så att den motsvarar strukturen av den senaste versionen av Yleinen suomalainen ontologia (YSO).

Terminologicentralen och Museiverket har utvecklat MAO/TAO-ontologin i flera projekt sedan 2015. Arbetet utförs i workshoppar i tätt samarbete mellan experter och en terminolog.