Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa

MAO/TAO-ontologia Kansalliskirjaston Finto-palvelussa

Museovirasto ja Sanastokeskus toteuttivat vuoden 2019 aikana projektin, jossa Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaan (MAO/TAO) lisättiin noin 1 000 uutta käsitettä. Uudet käsitteet liittyvät kivi- ja rautakautiseen arkeologiseen esineistöön sekä rahalöytöihin. Päivityksen jälkeen suomenkielisessä ontologiassa on noin 13 500 käsitettä. Lisäksi ontologian rakenne päivitettiin vuoden 2019 aikana vastaamaan Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) viimeisimmän ajallisesti jäädytetyn version rakennetta.

Sanastokeskus ja Museovirasto ovat kehittäneet MAO/TAO-ontologiaa yhdessä vuodesta 2015 alkaen useissa eri projekteissa. Ontologiaprojekteissa Museovirasto toimittaa aineiston, jonka Sanastokeskuksen terminologi vie osaksi ontologiaa. Uudet käsitteet tarkistetaan työpajoissa, joihin osallistuu terminologin lisäksi joukko kohdealan asiantuntijoita.