Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2021

Tekla Structures glossary är en terminologisk ordlista om programvaran för byggnadsinformationsmodellering, Tekla Structures, och den publiceras och upprätthålls av Trimble Solutions (tidigare Tekla). Programvaran och ordlistan innehåller begrepp från både byggnadsbranschen och IT-branschen samt kombinationer av dessa. Ordlistan ger termrekommendationer och definitioner på engelska på de centrala begreppen i programvaran.

Terminologicentralen har regelbundet uppdaterat ordlistan på uppdrag av Trimble när nya versioner av Tekla Structures har publicerats. Den nyaste uppdateringen påbörjades på hösten 2021.

Ordlistan utvecklas med terminologiska metoder. Det betyder att definitionerna och termrekommendationerna på de nya begreppen blir så konsekventa med ordlistans begreppssystem som möjligt. Det hjälper användarna av ordlistan att förstå skillnader och samband mellan begreppen. Granskning av de verkningar som ändringar, liksom uppdatering eller strykning av begreppen, har på begreppssystemet hör också till begreppsanalysen som terminologen gör.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid Trimble. Ordlistan ska bli färdig vid början av 2022.