Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2021

Ohjelmistoyritys Trimble Solutions (aiemmin Tekla) julkaisee ja ylläpitää Tekla Structures glossarya, joka on Tekla Structures -nimiseen rakennustietomallinnusohjelmistoon liittyvä terminologinen sanasto. Ohjelmistossa ja siten myös sanastossa yhdistyy rakennusalan ja IT-alan käsitteistö. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Sanastokeskus on päivittänyt sanastoa Trimblen toimeksiannosta säännöllisesti Tekla Structuresin ohjelmistoversioiden julkaisun yhteydessä. Uusi päivitystyö alkoi syksyllä 2021.

Sanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Menetelmillä Tekla Structures glossaryn uusien käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Se auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Yleinen muutosten, kuten päivitettävien ja poistettavien käsitteiden, vaikutusten tarkistaminen suhteessa sanaston käsitejärjestelmään kuuluu myös terminologin tekemään käsiteanalyysiin.

Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Trimblen asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanaston päivitys on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuodesta 2022.