Älytalosanasto (TSK 24)

Mervi Lehto, Jutta Jantunen
Kustantaja: Rakennusalan Kustantajat RAK, 1993.
ISBN 952-9794-06-1. Painos loppunut.

VTT yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorion aloitteesta koottu yli 100 termin laajuinen sanasto pyrkii systematisoimaan käyttäjien tarpeisiin mukautuvan rakentamisen uusinta käsitteistöä. Suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi sanastossa on englannin- ja ruotsinkieliset termivastineet.