Asemakaavoituksen käsitteitä

KORVATTU: Rakennetun ympäristön sanasto, 2020

© Helsingin kaupunki, 2017

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Helsingin kaupunki tilasi Sanastokeskukselta pienen asemakaavoituksen käsitteisiin liittyvän sanastoprojektin, joka tehtiin syys-marraskuussa 2017. Sanastossa on 13 käsitettä ja yksi käsitejärjestelmäkaavio. Termit ja käsitekuvaukset ovat suomeksi.

Sanasto keskittyy kaavoituksen peruskäsitteisiin, joille tarvittiin yhteisesti sovitut määritelmät asemakaavoituksessa käytettäviä tietojärjestelmiä ja järjestelmien keskinäistä yhteentoimivuutta varten. Sanaston laatinut työryhmä toivoo, että sanastotyötä jatkettaisiin ja että sitä laajennettaisiin kaavoituksen ja rakennetun ympäristön käsitteisiin.

Sanastotyö rahoitettiin Asemakaavat yhteisenä tietovarantona -hankkeelle myönnetyllä KIRA-digi-tuella.