Digi-tv-sanasto (TSK 34)

Digital-tv-ordlista, Digital TV vocabulary

© Sanastokeskus TSK ry, 2006
ISBN 952-9794-22-3 (PDF)
ISSN 1795-6323 (verkkojulkaisu)

Sanasto saatavilla:
- PDF-tiedostona
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi, englanti

Kolmikielinen Digi-tv-sanasto määrittelee lähes sata digi-tv-käsitettä ja antaa suositukset suomenkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielellä ja määritelmät ja lisätietoa tarjoavat huomautukset on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteitä on lisäksi havainnollistettu kuvien ja suomenkielisten käsitekaavioiden avulla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan sanaston kustakin aihealueesta.

Sanastoon on pyritty valitsemaan keskeisimmät tiedotusvälineissä ja laitteiden käyttöoppaissa esiintyvät käsitteet, ja niiden määrittelyssä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia. Sanastolla pyritään helpottamaan digitaaliseen televisioon liittyvää viestintää selventämällä käsitteitä ja vierasperäisiä termejä. Sanaston tavoitteena on myös vakiinnuttaa suomenkielisen termistön käyttöä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen käsitteille. Sanaston kohderyhmänä ovat kaikki digi-tv:n peruskäyttäjät televisionkatselijoista toimittajiin ja kääntäjiin.

Sanasto laadittiin TSK:n vetämässä työryhmässä, johon kuuluivat Digita, FinnSat, Kuluttajatutkimuskeskus, Kuluttajavirasto & Kuluttaja-asiamies, Nokia, Suomen Kaapelitelevisioliitto, SW Television / Welho, Tampereen Tietoverkko, Viestintävirasto ja Yleisradio.

Sanasto valmistui elokuussa 2006, tasan vuosi ennen siirtymistä analogisesta televisiosta digitaaliseen.