Elintarvikelain mukaisten rekisterien sanasto - Valvontakohteet (KUTI 1)

Ordlista om register som förutsätts i livsmedelslagen – Kontrollobjekten
Vocabulary of Registers Stipulated in the Food Act – Objects of Control

Kolmikielinen Elintarvikelain mukaisten rekisterien sanasto – Valvontakohteet (KUTI 1) on laadittu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Sanastokeskus TSK:n yhteistyönä. Sanasto liittyy Eviran hallinnoiman Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektin (KUTI) ensimmäiseen vaiheeseen (KUTI 1). Sanasto tukee elintarvikevalvonnan tietojärjestelmien ja rekisterien määrittelytyötä. Sanastossa määriteltävät käsitteet liittyvät elintarvikealan toimintaan, toimijoihin, toimipaikkoihin ja tuotteisiin sekä näiden luokitteluun tietojärjestelmää varten.

Sanasto on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien valvontaviranomaisille ja muille elintarvikevalvonnassa työskenteleville. Lisäksi sanasto helpottaa myös elintarvikevalvonnan termejä tarvitsevien kääntäjien, toimittajien ja tiedottajien työtä.

Sanastossa määritellään noin 70 käsitettä. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla. Sanasto on valmistunut tammikuussa 2008.

Sanasto on julkaistu sekä Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankissa että Eviran sivuilla osana Elintarvikevalvonnan sanastoa.