Esteettömyyssanasto

Ordlista för tillgänglighet, Accessibility Glossary

Ympäristöministeriö, 2022

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Esteettömyyssanasto on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja julkaistu Sanastot-työkalussa. Sanastossa on 44 käsitettä, ja se keskittyy esteettömyyteen rakennetun ympäristön lainsäädännön näkökulmasta.

Sanaston tavoitteena on esteettömyyteen liittyvien keskeisten käsitteiden määrittely, suositettavien suomenkielisten termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä ja sanasto tukee julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanasto sisältää käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavat käsitejärjestelmäkaaviot. Sanastossa käsitteille annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi rakennetun ympäristön esteettömyyden parissa työskenteleville, mutta siitä voi olla hyötyä kaikille esteettömyyttä koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville.

Sanasto on valmisteltu työryhmässä, johon osallistui ympäristöministeriön, Invalidiliitto ry:n, Avaava Oy:n ja Helsingin kaupungin asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastokeskuksen terminologi ohjasi sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasi terminologisesta sanastotyöstä.