Internetpuhelusanasto (TSK 37)

Internettelefoniordlista, Internet Telephony Vocabulary

© Sanastokeskus TSK ry, 2007
ISBN 978-952-9794-25-6 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-tiedostona
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Internetpuhelusanasto (TSK 37) määrittelee suomeksi noin 80 internetpuheluihin liittyvää käsitettä ja antaa suositukset suomenkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielellä. Käsitteitä on lisäksi havainnollistettu käsitekaavioiden avulla.

Sanaston kohderyhmänä ovat kuluttajat. Tavoitteena on kattaa se sanasto, johon kuluttaja törmää hankkiessaan laitteita ja palveluja internetpuhelujen soittamista varten. Käsitteiden määrittelyssä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia ja nostamaan esiin kuluttajan kannalta oleellisin tieto.

Kuluttajien lisäksi sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös kääntäjille, toimittajille ja tiedottajille. Sanaston tavoitteena on yhtenäistää ja helpottaa internetpuheluja käsittelevää viestintää.

Internetpuhelusanastohanke käynnistettiin syksyllä 2006 Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta. Sanasto laadittiin Sanastokeskuksen vetämässä työryhmässä, johon kuuluivat Finnet-liitto ry, Kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Nokia, SW Television / Welho, TeliaSonera Finland Oyj ja Viestintävirasto. Hankkeen rahoittivat Finnet-liitto ry, Kuluttajavirasto, liikenne- ja viestintävirasto, SW Television Oy / Welho, TeliaSonera Finland Oyj ja Viestintävirasto.

Sanasto valmistui kesäkuussa 2007.