Kieliteknologiaa pohjoismaisessa kielikokouksessa 26.-27.8.2021

Pohjoismaiset kielenhuolto-organisaatiot järjestävät yhteistyössä 65. pohjoismaisen kielikokouksen 26.-27. elokuuta 2021. Verkkokonferenssi on kaikille avoin ja maksullinen. Kielikokoukseen voi ilmoittautua 15. elokuuta saakka.
Kielikokouksessa pohditaan muun muassa voiko kieliteknologia parantaa sekä Pohjoismaiden kansalliskielten että pienten Pohjoismaissa puhuttujen kielten asemaa ja voiko kieliteknologia helpottaa niiden ihmisten elämää, joilla on heikentynyt kuulo tai luku- ja kirjoitusvaikeuksia.
Kielikokouksen ohjelma ja ilmoittautuminen on Norjan kielineuvoston verkkosivustolla.