Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

KORVATTU: Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos

© RAKLI, 2001

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto valmistui toukokuussa 2001. Sanasto tehtiin Suomen Toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n aloitteesta. Se perustuu vuonna 1996 valmistuneeseen Kiinteistönpidon perussanastoa -julkaisuun, jota päivitettiin ja laajennettiin erityisesti kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistöjohtamisen alueille. Sanaston tarkoituksena on saada aikaan yhteinen termistö kiinteistöalan eri toimijoille – kiinteistön omistajille, käyttäjille, sijoittajille ja palveluiden toimittajille.