KIMI-sanasto

© Suomen Kiinteistöliitto ry, 1994

Sanasto saatavilla:
- TEPA-termipankissa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

KIMI on kiinteistötyön hallintajärjestelmä, jota koskevan julkaisusarjan neljäs osa on yhteistyössä Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa laadittu määrittelevä sanasto. KIMI-sanastossa on määritelty 158 keskeistä kiinteistötyöhön ja sen kehittämiseen liittyvää käsitettä, joita on kuvattu määritelmien lisäksi 12 käsitekaaviolla.