Laajakaistasanasto (TSK 43)

Bredbandsordlista, Broadband Vocabulary

© Sanastokeskus TSK ry, 2012
ISBN 978-952-9794-31-7 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-tiedostona
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Laajakaistasanasto sisältää 60 käsitettä, jotka liittyvät laajakaistayhteyksiin ja -palveluihin, päätelaitteisiin ja muihin tietoliikenneverkon laitteisiin sekä tietoturvaan. Esimerkkejä sanaston käsitteistä ovat Ethernet-yhteys, taloyhtiöliittymä, valokuitupäätelaite, DSL-modeemi ja virustorjuntaohjelma. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset, ja käsitteet on määritelty suomeksi. Lisäksi sanastossa on termien ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Sanasto on suunnattu laajakaistapalvelujen käyttäjille, palveluiden tuottajille sekä tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanaston toivotaan selkeyttävän ja yhdenmukaistavan laajakaista­palveluita käsittelevää viestintää.

Aloitteen Laajakaistasanaston laatimisesta teki Viestintävirasto. Sanastoa laadittiin kevään 2011 ajan Tietotekniikan termitalkoissa ja sen jälkeen erillisprojektina. Erillisprojektin työryhmässä olivat edustettuina DNA Oy, FiCom ry, Finnet-liitto ry, Nokia Oyj, TeliaSonera Finland ja Viestintävirasto. Lisäksi työhön osallistui kieliasiantuntijoita ja 23 lausunnonantajatahoa. Hankkeen rahoittivat Elisa Oyj, liikenne- ja viestintäministeriö, TeliaSonera Finland Oyj ja Viestintävirasto. Laajakaistasanasto valmistui maaliskuussa 2012.