Liiketoimintaontologian täydennys Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteillä

Liiketoimintaontologia (LIITO) koostuu reilusta 3000 liiketoimintaan ja yrityspalveluihin liittyvästä käsitteestä. Ontologia rakennettiin vuosina 2009–2011, ja Sanastokeskuksen terminologit toimivat silloin hankkeessa ontologiatyön asiantuntijoina.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tilannut Sanastokeskus TSK:lta sanasto- ja ontologiatyötä Liiketoimintaontologian täydentämiseksi. Työ käynnistyi tammikuussa 2017, ja sen tavoitteena on laatia suomenkielisiä määritelmiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttaja-asiamiehen ratkaisutietopankin keskeisille käsitteille sekä lisätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston keräämiä suomen kielen käsitteitä Liiketoimintaontologiaan.

Täydennystyö valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa ja täydennetty Liiketoimintaontologia toimitetaan julkaistavaksi Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.