Matkaviestinsanasto (TSK 19)

Mobilteleordlista, Vocabulary of mobile communications

KORVATTU: Matkaviestinsanasto (TSK 29)

Kustantajat: Puhelinlaitosten Liitto r.y. (nyk. FINNET-liitto) ja Tele (nyk. Telia), 1993.
ISBN 951-95567-9-6, 951-96626-2-6 tai 951-47-7073-0. Painos loppunut.

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset:suomi, ruotsi

Matkaviestinsanasto pyrkii kattamaan matkaviestinnän eri alueet. Käytännön syistä painopiste on pitkälti matkapuhelinjärjestelmissä, mutta myös muut osa-alueet, kuten henkilöhaku, satelliittiviestintä ja merialueiden radioliikenne, ovat edustettuina. Sanasto sisältää noin 250 matkaviestinnän käsitettä. Sanastossa määritelmät ja selitteet annetaan suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkielisten termien vastineet on annettu ruotsiksi ja englanniksi. Matkaviestinsanasto on tarkoitettu oppaaksi alan käsitteistöön niin alan ammattilaisille kuin muidenkin alojen edustajille. Korvautunut uudemmalla sanastolla: TSK 29.