Multimediasanasto (TSK 28)

Multimedieordlista, Multimedia Vocabulary

Kustantaja: Helsinki Media Erikoislehdet, 1998
ISBN 952-9794-11-8 tai 951-832-047-0

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Tekniikan Sanastokeskus käynnisti multimediasanastoprojektin Telehallintokeskuksen Terminologia-työryhmä aloitteesta keväällä 1997. Sanaston avulla oli määrä selvittää multimedia-aiheeseen liittyvät peruskäsitteet.

Sanastoon laadinnan päälähtökohtana oli selvittää, mitä multimedia oikeastaan on. Tätä lainasanaa käytetään paljon, mutta valitettavan usein täsmentämättä, viitataanko sillä tietynlaiseen tietoliikenteeseen, palveluun, järjestelmään, tallennusvälineeseen, aineistoon vai johonkin muuhun. Kaikki edellä mainitut voivat kyllä liittyä multimediaan, mutta tarkkaan ottaen niissä on kyse eri käsitteistä, joilla on omat ominaispiirteensä. Käsitteiden väliset erot paljastuvat täsmällisten määritelmien avulla, ja kullekin käsitteelle voidaan lopuksi valita mahdollisimman kuvaava termi. Täsmällisiä termejä käyttämällä taas voidaan selkeyttää viestintää etenkin silloin, kun pelkkä multimedia olisi ilmauksena liian epätarkka.

Multimediasanasto käsittelee aihettaan erityisesti tietotekniikan ja viestinnän yhtymäkohtana eikä sisällä näiden alojen muuta käsitteistöä. Sanaston käyttäjältä ei vaadita erityisiä ennakkotietoja, vaan aiheeseen voi tutustua sanaston avulla. Multimediasanaston käsitteiden määrä on rajallinen muun muassa siksi, että sanaston nopeaa valmistumista pidettiin tärkeänä; sanasto esittää termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 80 alan käsitteestä. Suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi sanastossa annetaan termivastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Multimediasanaston laatineeseen työryhmään kuuluivat TSK:n terminologi Katri Seppälä ja kymmenen asiantuntijaa multimedia-alalla toimivista yrityksistä ja valtion toimielimistä. Sanastoluonnoksesta saatiin lisäksi palautetta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta joulukuussa 1997 järjestetyn lausuntokierroksen avulla. Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn rahoittivat Helsinki Media. Helsingin Puhelin Oyj, Nokia Mobile Phones, Nokia Telecommunications, Sonera Oy (aik. Telecom Finland Oy), Telehallintokeskus ja Yleisradio.