Sanastotyötä Väyläviraston tarpeisiin

Väylävirasto ja Sanastokeskus toteuttivat vuosina 2018–2019 sanastoprojektin, jossa laadittiin käsitekuvaukset seitsemälle viraston sidosryhmiin liittyvälle käsitteelle. Sanastotyön tavoitteena oli tukea viraston strategian toteuttamista.

Sittemmin Väylävirastossa on huomattu tarve muokata muutaman käsitteen käsitekuvauksia sekä laatia määritelmä yhdelle uudelle käsitteelle, ja huhtikuussa 2024 Sanastokeskus ja Väylävirasto aloittivat käsitekuvausten päivitysprojektin. Käsitekuvaukset laaditaan suomeksi ja ne on tarkoitettu viraston sisäiseen käyttöön. Työ valmistuu vuoden 2024 aikana.