NORDTERM 11: Nordterm 2001

Nordterm 2001 -julkaisun kansi.

Nordterm-päivät pidettiin 13.—16.6.2001 Tuusulassa. Päivillä pidetyt esitelmät on koottu Nordterm 2001 -julkaisuun. Julkaisu sisältää kolmisenkymmentä esitelmää. Mukana on niin terminologiaa ja käytännön sanastotyötä käsitteleviä artikkeleita kuin alan organisaatioiden esittelyjä. Artikkeleissa käsitellään muun muassa eri pohjoismaissa tehtävää sanastotyötä ja käynnissä olevia sanastoprojekteja, alan tutkimusta sekä sanastotyössä käytettäviä apuvälineitä. Suurin osa artikkeleista on kirjoitettu ruotsiksi. Mukana on lisäksi muilla skandinaavisilla kielillä kirjoitettuja artikkeleita ja muutama suomen- ja englanninkielinen artikkeli.

Julkaisun voi tilata Sanastokeskuksesta toimituskulujen hinnalla (kotimaahan 8,50 euroa, ulkomaille 12 euroa).

Nordterm 2001. Rapport från Nordterm 2001. Tusby Finland den 13—16 juni 2001. Nordterm. Helsinki 2001. 239 s.