Nordterm 2021 -webinaarin esitykset julkaistu verkossa

HUOM.! Webinaarin esitykset eivät enää ole saatavilla verkossa, mutta niiden pohjalta kirjoitetut artikkelit on koottu sähköiseen julkaisuun Begreppsarbete och informationshantering (NORDTERM 22), joka on vapaasti saatavilla.
Lue lisää julkaisusta

Sanastokeskus ja Helsingin yliopisto järjestivät 1.–2.6. pohjoismaisen Nordterm 2021 -webinaarin, jonka teema oli Käsitetyö ja tiedonhallinta. Webinaariin osallistui liki 200 henkeä Pohjoismaista ja muualta Euroopasta.

Webinaarin ohjelma