Päivitetty ja täydennetty MAO/TAO-ontologia julkaistu

Museovirasto tilasi vuonna 2015 Sanastokeskukselta ontologiatyötä museoalan ja taideteollisuusalan MAO/TAO-ontologian täydentämiseksi. Ontologiatyö aloitettiin syksyllä 2015 ja päivitetty ontologia julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa kesäkuussa 2016.

Työn ensijaisena tavoitteena oli lisätä ontologiaan noin 800 uutta käsitettä, jotka koottiin museoalan asiantuntijoille Museo 2015 -hankkeessa tehdyn kyselyn pohjalta. Lisäksi joitain aiemmin julkaistuja käsitteitä muokattiin ja MAO/TAO:n rakennetta päivitettiin ja yhtenäistettiin. Ontologian tarkistukseen osallistui asiantuntijoita Arkkitehtuurimuseosta, Espoon kaupunginmuseosta, Kirkkohallituksesta, Museovirastosta ja Teatterimuseosta.

MAO/TAO on museoalan ja taideteollisuusalan käsitteistöön keskittynyt erikoisontologia. Museoalan ontologia MAO perustuu Museoalan asiasanastoon ja Taideteollisuusalan ontologia TAO puolestaan Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon. Näiden kahden ontologian käsitteet on yhdistetty Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käsitteistöön. Ensimmäinen versio ontologiasta julkaistiin vuonna 2004.