Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn

Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2016 sanastoprojektin, jossa täydennetään ja päivitetään Trimblen Tekla Structures -rakennusmallinnusohjelmistoon liittyvää sanastoa. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Tekla Structures glossaryn uusin julkaistu versio on saatavilla osoitteesta https://teklastructures.support.tekla.com/product-guides