Palo- ja pelastussanasto (TSK 33)

Brand- och räddningsordlista, Fire and Rescue Vocabulary, Brand- und Rettungsglossar, Пожарно-спасательный словарь

© Sanastokeskus TSK ry, 2006
Kustantajat: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto
ISBN 951-797-215-6 (nidottu)

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä
- Käsitekuvaukset:

Palo- ja pelastussanaston tavoitteena on selventää alan käsitteitä, yhdenmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen käsitteille, ja siten helpottaa palo- ja pelastusalalla työskentelevien tai muuten sen kanssa tekemisiin joutuvien työtä. Sanaston laajuus on reilut 700 käsitettä. Lisäksi siinä on kymmeniä käsitekaavioita ja kuvia. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin-, englannin-, saksan- ja venäjänkieliset vastineet. Sanastoa on mahdollista käyttää hyväksi esimerkiksi alan opetustyössä ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Palo- ja pelastussanasto pohjautuu vuonna 1984 julkaistuun Palontorjuntasanastoon (TSK 6). Kahdenkymmenen vuoden aikana ehtii tulla paljon uutta, mm. säädöksiä on muutettu ja palokalusto on kehittynyt, joten sanaston päivityksen tarve oli ilmeinen. Rahoitusta hankkeelle saatiin Palosuojelurahastosta, Palonehkäisyn erikoisrahastosta, sisäasiainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Hätäkeskuslaitokselta ja Rakennusteollisuus RT:ltä.

Sanasto laadittiin Sanastokeskus TSK:n vetämässä työryhmässä, jossa rahoittajien lisäksi olivat edustettuina Finlands svenska brand- och räddningsförbund, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Pelastusopisto, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Turvatekniikan keskus, Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.

Palo- ja pelastussanasto valmistui kevättalvella 2006. Sanasto on julkaistu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton yhdessä kustantamana kirjana, ja sitä voi tilata suoraan kustantajilta. Sanasto on tallennettu myös TSK:n TEPA-termipankkiin.