Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, joka koordinoi Parasta digitukea -hanketta (http://parastadigitukea.fi), tilasi kesällä 2018 Sanastokeskukselta hankkeeseen liittyvää sanastotyötä. Digitukea-hankkeessa tuetaan sellaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, joita ammatillisen koulutuksen järjestäjät hyödyntävät koulutussopimuksia ja oppisopimuksia koskevissa prosesseissaan. Syntyvän sanaston tarkoituksena on tukea tietojärjestelmien yhteentoimivuutta omilla keinoillaan eli käsitteiden määrittelyn ja termisuosituksista sopimisen avulla. Sanaston on suunniteltu valmistuvan vuoden 2019 puoleen väliin mennessä. Sanasto tulee olemaan 20–50 käsitteen laajuinen. Sanaston käsitekuvaukset annetaan suomeksi ja termikielinä ovat suomi ja ruotsi.