Pohjoismainen työsuojelusanasto (TSK 3)

Nordisk arbetarskyddsordlista, Nordisk arbejderbeskyttelseordliste, Nordisk arbeidervenordliste, Scandinavian vocabulary of workers' protection

Kustantaja: Työterveyslaitos, 1984.
ISBN 951-801-403-5.

Yhteispohjoismaisena hankkeena laadittu sanasto, jonka korvasi myöhemmin ilmestynyt Työsuojelusanasto (TSK 7) ja sittemmin Työsuojelusanasto (TSK 35).