Rakentamisen laatukäsitteistö

Kymmenkunta keskeistä laatukäsitettä määrittelevä sanasto laadittiin TEKESin Rakentamisen laatu -tutkimusohjelman osaprojektina vuonna 1991.
Suomenkielisten termien vastineet annetaan teoksessa ruotsiksi ja englanniksi.

Tiedustelut: TEKES tai Rakennustietosäätiö.