Rautatieliikenteen käsitteitä LIIKO-ontologiassa

LIIKO-ontologia Kansalliskirjaston Finto-palvelussa

Sanastokeskus, Väylävirasto ja Suomen Rautatiemuseo aloittivat vuoden 2020 alussa yhteisen ontologiaprojektin. Projektissa Liikenteen ontologia LIIKOon lisättiin noin 750 rautatieliikenteeseen liittyvää käsitettä, joita poimittiin etenkin Rautatiemuseon asiasanaluettelosta. Päivityksen jälkeen suomenkielisessä ontologiassa on noin 3 450 käsitettä, ja uusien käsitteiden lisäämisen lisäksi ontologian rakenne on päivitetty vastaamaan Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) viimeisimmän ajallisesti jäädytetyn version (2021.3.Epikuros) rakennetta. Päivitetty LIIKO julkaistiin elokuussa 2021.

Osana ontologiatyötä annettiin nk. laajalle yleisölle mahdollisuus kommentoida ontologiaa verkossa ennen sen julkaisemista Finto-ontologiapalvelussa. Lisäksi Väylävirasto, Rautatiemuseo ja Sanastokeskus järjestivät kaikille avoimen etätilaisuuden, jossa esiteltiin ontologiaa, sen päivitystyötä ja kommentoimismahdollisuutta. Toiveena on, että päivitettyä ontologiaa hyödyntävät tulevaisuudessa monet rautatieliikenteen kanssa tekemisissä olevat tahot, alan asiantuntijat ja harrastajat.

Liikenteen ontologia LIIKO pohjautuu Merenkulkualan ontologia MEROon, joka laadittiin Merenkulkulaitoksen ja Semanttisen laskennan tutkimusryhmän yhteistyönä osana FinnONTO-projektia (2003–2012). LIIKO syntyi, kun MEROon lisättiin tieliikenteen käsitteitä Liikenneviraston ja Sanastokeskuksen yhteisessä ontologiaprojektissa vuosina 2016–2018.