SDH-sanasto (TSK 25)

Vocabulary of SDH

Kustantaja: Puhelinlaitosten Liitto r.y. (nyk. FINNET-liitto), 1995.
ISBN 951-96626-3-4 tai 952-9794-07-X.

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, englanti, saksa, ranska
- Käsitekuvaukset: suomi, englanti

SDH (synkroninen digitaalinen hierarkia) on yksi 1990-luvun uusista tiedonsiirtotekniikoista. Joukko telealan asiantuntijoita laati Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa SDH-sanaston, jossa määritellään suomeksi ja englanniksi noin 80 keskeistä SDH-tekniikan käsitettä. Termivastineet annetaan myös saksaksi ja ranskaksi. SDH-sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti tietotekniikan asiantuntijoille ja heidän asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen.