SFS-ISO 8402 Laadunhallinta ja laadunvarmistus — sanasto

© Suomen Standardisoimisliitto SFS, 1995

SFS-ISO 8402 on kansainväliseen ISO 9000 -standardiperheeseen kuuluvaa standardia ISO 8402 Quality management and quality assurance — Vocabulary vastaava suomenkielinen sanastostandardi. Standardin teki SFS:n kokoama työryhmä yhteistyössä Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa. Noin 60 laadunhallinnan ja -varmistuksen käsitettä määrittelevä standardi sisältää suomenkielisten termien ja määritelmien ohessa myös esikuvansa englanninkielisen osuuden.