Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot

© STAKES, 1997
Ohjeita ja luokituksia 1997: 2

Kaksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKESin ja Tekniikan Sanastokeskuksen yhdessä laatimaa sanastoa on julkaistu yksissä kansissa otsikolla Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot. Sanastot ovat (I) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjasanasto sekä (II) Sosiaali- ja terveydenhuollon laatusanasto. Edellisessä on noin 150 ja jälkimmäisessä noin 20 käsitettä. Suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi sanastoissa on vastineet ruotsiksi ja englanniksi sekä 15 käsitekaaviota.

Huom! Sanaston I-osa korvaa vuonna 1995 julkaistun esipainoksen.