Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot II

Sosiaali- ja terveydenhuollon käsitteitä tietojärjestelmien suunnittelua varten

Kustantaja: STAKES, 1999
Ohjeita ja luokituksia 1999:5

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot -sarjan toinen osa, Sosiaali- ja terveydenhuollon käsitteitä tietojärjestelmien suunnittelua varten, syntyi Stakesin ja Tekniikan Sanastokeskuksen yhteistyönä. Sanastossa on annettu suomenkieliset termit ja määritelmät noin 60 käsitteelle. Julkaisu sisältää lisäksi 5 käsitejärjestelmäkaaviota.