Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet, versio 2.0

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2019

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sanastokeskus TSK täydensivät ja päivittivät vuonna 2018 julkaistua Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteiden versiota 1.0. Uusi sanasto sisältää 20 käsitettä.

Sanaston tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja arviointia. Sanaston ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ja tuottajat, palvelujen suunnittelijat ja palveluja arvioivat toimijat. Siinä esitettyjä määritelmiä voidaan soveltaa kaikkiin julkisiin ja yksityisiin sosiaali- ja terveysalan palveluihin.