Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto

© Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK ry, 2020
ISBN 978-952-327-479-2 (PDF, työ- ja elinkeinoministeriö)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Sanastokeskus TSK toteuttivat vuonna 2019 sanastoprojektin, jossa laadittiin Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto. Sanasto sisältää 34 käsitettä, joille annetaan suomenkieliset termit ja käsitekuvaukset. Sanaston käsitteet liittyvät palvelujen lisäksi suunnitelmiin ja henkilöihin.

Sanastoprojektin tavoitteena oli laatia ministeriöiden yhteistyön näkökulmasta keskeisille palveluille harmonisoidut käsitekuvaukset ja määritellä käsitteet siten, että niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi säädösvalmistelussa.

Sanastotyöhön osallistuivat myös Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.