Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto, versio 1.0

KORVATTU: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto, versio 2.0

Sosiaalialan tietoteknologiahanke (Tikesos) ja Sanastokeskus TSK toteuttivat vuosina 2010–2011
yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena oli selventää Sosiaalihuollon asiakasasiakirjatyyppiluokituksessa käytettäviä käsitteitä järjestelmällisen sanastotyön avulla. Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Sanasto sisältää termitietueina ja käsitekaavioina tiedot 25:stä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjatyyppiluokitukseen liittyvästä käsitteestä. Sanasto on suomenkielinen.

Sanastolla pyritään palvelemaan asiakasasiakirjatyyppiluokitusta käyttäviä sosiaalihuollon ja muiden erityisalojen ammattilaisia, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat asiakasasiakirjoista käytettävät suositeltavat termit ja mitä ne tarkoittavat.