Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto, versio 2.0

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 5.0

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot 290 käsitteestä, jotka ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja asiakasasiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi joitain käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanasto on laadittu sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden mallintamisen ja käyttämisen tueksi. Tavoitteena on ollut selventää sosiaalihuollon asiakirjatyyppiluokituksen käsitteitä terminologisen sanastotyön keinoin. Sanasto on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon ja tietojärjestelmäkehityksen asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen nimisuosituksista ja siitä, mihin tarkoitukseen eri asiakasasiakirjoja käytetään. Sanasto tukee siten tiedonhallintaa ja luo edellytyksiä muun muassa tiedonhaun, tiedonsiirron ja arkistoinnin kehittämiseen.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 täydentää vuonna 2012 julkaistua, Tikesos-hankkeessa laadittua Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versiota 1.0. Uusi sanasto laadittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiannosta vuosina 2012–2014, jolloin sanastoon täydennettiin kaikki tarkennetut asiakirjatyypit ja joitain vanhan sanaston käsitteitä päivitettiin. Sanastotyötä tehtiin asiantuntijaryhmissä, joihin osallistui suuri joukko sosiaalihuollon eri osa-alueiden asiantuntijoita.