Svenskt lagspråk i Finland -käsikirjan (Slaf) sanasto julkaistu TEPA-termipankissa

Sanastokeskuksen TEPA-termipankkiin on lisätty Svenskt lagspråk i Finland – ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) -käsikirjaan (VNK 2017) kuuluva suomi–ruotsi-sanasto. Käsikirja on laadittu valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnassa.

TEPA-termipankkiin lisätty suomi–ruotsi-sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanastossa on lähes 1600 tietuetta. Tietueiden lähdetiedoissa on linkki, jota napsauttamalla pääsee lukemaan Svenskt lagspråk i Finland -käsikirjaa pdf-muodossa.