TE-digi-hankkeen sanastotyö jatkuu

Sanastokeskus teki KEHA-keskuksen toimeksiannosta TE-digi-hankkeelle palveluiden kehitykseen liittyvää sanastotyötä vuonna 2017. Elokuussa 2019 sanastotyötä jatkettiin erityisesti asiakkuuteen liittyvien käsitteiden osalta. Termisuositukset ja käsitekuvaukset laaditaan tässä vaiheessa suomeksi.

Sanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Menetelmillä sanaston uusien käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Se auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Yleinen muutosten, kuten päivitettävien ja poistettavien käsitteiden, vaikutusten tarkistaminen suhteessa sanaston käsitejärjestelmään kuuluu myös terminologin tekemään käsiteanalyysiin.

Terminologin valmistelema aineisto käydään läpi työpajoissa KEHA-keskuksen nimeämien asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston.