Tekla Structures glossary – 10 vuotta rakennusmallinnusohjelmiston sanastotyötä

Helmikuun 2018 lopussa Trimble Solutions järjesti kakkukahvit Tekla Structures -rakennusmallinnusohjelmiston pitkäjänteisen sanastotyön kunniaksi. Paikalla oli Trimblen ja Sanastokeskuksen asiantuntijoita, jotka ovat vuosien varrella osallistuneet sanaston tekemiseen.

Sanaston ensimmäinen versio valmistui vuonna 2008, minkä jälkeen Trimble on ylläpitänyt sitä ohjelmiston kehityksen tahdissa. Sanastokeskus TSK:n terminologit ovat osallistuneet sanaston tekemiseen alusta alkaen.

Sanastoon voi tutustua Tekla Structuresin käyttäjätuen sivustolla.

Sanastokeskus lahjoitti Trimblelle käsitejärjestelmäkaavion, jossa näkyvät koko Tekla Structures -sanaston käsitteiden väliset hierarkkiset ja koostumussuhteet.

Käsitejärjestelmäkaavio seinällä