Telepalvelusanasto (TSK 26)

Teletjänstordlista, Vocabulary of Telecommunication Services

Kustantaja: Finnet-liitto ry, 1997.
ISBN 952-9794-08-8 tai 951-96626-4-2.

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsiksi, englanti, saksa, ranska, viro
- Käsitekuvaukset: suomi

Joukko telealalla toimivia organisaatioita käynnisti yhdessä Tekniikan Sanastokeskuksen kanssa alkuvuodesta 1996 hankkeen Telepalvelusanaston laatimiseksi. Sanaston on tarkoitus täydentää ja päivittää vuonna 1991 julkaistua Telesanastoa.

Sanaston laatiminen on nopeasti kehittyvälle telealalle keino pitää huolta termistöstään ja näin selkeyttää alan viestintää. Mukaan otettiin sekä alan peruskäsitteitä että uusia palveluja. Uusista kansainvälisesti standardoiduista palveluista sanastoon valittiin sellaisia, jotka jo nykyään tai todennäköisesti lähitulevaisuudessa ovat myös suomalaisten käytettävissä. Sanaston suomalainen lähtökohta näkyy myös siinä, että esimerkiksi telealan yritystyyppien (telepalveluyritys, televerkkoyritys) määrittelyssä otettiin huomioon valmisteilla oleva Suomen Telemarkkinalaki. Erikoisalan asema taas painottui niin, että joukko maksuihin liittyviä käsitteitä kuten laskenta, laskutus ja tariffi, määriteltiin nimenomaan telealan lähtökohdista, vaikkakin käsitteet ovat käytössä myös muilla aloilla. Kuten nimenkin perusteella voidaan päätellä, sanastossa käsitellään pääasiassa erilaisia palveluja. Telealalla samalla termillä viitataan kuitenkin usein sekä palveluun että toiminteeseen eli tekniseen valmiuteen, jota hyödynnetään palvelun toteuttamisessa tai käytössä, joten pelkän termin perusteella ei aina ole mahdollista päätellä, kummastako on kyse.

Koska teleala sivuaa jokapäiväistä elämäämme, käsitteet on sanastossa pyritty kuvaamaan siten, että myös palvelujen käyttäjät voisivat määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla tutustua tämän erikoisalan käsitteisiin. Sanasto on siis ensisijaisesti suunnattu sellaisille käyttäjille, joilla ei ole laajaa telealan tuntemusta, mutta se sopii myös asiantuntijoiden ja maallikoiden välisen viestinnän tueksi. Sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 160:stä telealan käsitteestä. Suomenkielisten termien ja määritelmien ohella termivastineet on annettu ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja viroksi.