Tiivis tietoturvasanasto (TSK 31)

Koncis informationssäkerhetsordlista, Compact Vocabulary of Information Security

© Sanastokeskus TSK ry, 2004.
Kustantaja: Taloustieto Oy
ISBN 951-628-412-4 (nid.). Painos loppu.
ISBN 952-9794-17-7 (PDF)
ISSN 0359-5390 (painettu)
ISSN 1795-6323 (verkkojulkaisu)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Tiiviin tietoturvasanaston tavoitteena on helpottaa tietoturvakäsitteistön omaksumista ja käyttöä. Sanastossa määritellään noin 80 tietoturvaan liittyvää keskeistä käsitettä ja esitellään muutamia keskeisiä kotimaisia tietoturva-alan organisaatioita. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin- ja englanninkieliset termivastineet. Sanasto soveltuu esimerkiksi tietotekniikan peruskäyttäjille ja heidän kanssaan viestiville sekä tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille.

Sanasto laadittiin Sanastokeskus TSK:n vetämässä työryhmässä, johon kuului asiantuntijaedustajat Elisa Oyj:stä, TeliaSonera Finland Oyj:stä, Viestintävirastosta, Finnet-liitto ry:stä, F-Securesta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Tiivis tietoturvasanasto valmistui syksyllä 2004. Sanasto on julkaistu myös Taloustieto Oy:n kustantamana kirjana, ja sitä voi tilata suoraan kustantajalta.