Toimikunnista termitalkoisiin — 25 vuotta sanastotyön asiantuntemusta

Toimikunnista termitalkoisiin -teoksen kansi.Toim. Kaisa Kuhmonen

Tekniikan Sanastokeskus ry (TSK) täytti 25 vuotta vuonna 1999 ja julkaisi merkkivuotensa kunniaksi juhlakirjan Toimikunnista termitalkoisiin — 25 vuotta sanastotyön asiantuntemusta. Kirja on kokoelma käytännön sanastotyötä käsitteleviä artikkeleita. Kirjoittajina on nimekäs joukko Sanastokeskuksen yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa. 199-sivuisen kirjan on toimittanut Kaisa Kuhmonen.

Toimikunnista termitalkoisiin -kirjan painos on loppunut.Esipuhe

Tekniikan Sanastokeskus ry (TSK) perustettiin vuonna 1974 koordinoimaan Suomessa tehtävää tekniikan alojen sanastotyötä ja laatimaan suomen- ja ruotsinkielisiä sanastoja. Kuluneiden 25 vuoden aikana TSK:sta on kasvanut täyden palvelun sanastokeskus, joka tekee sanastotyötä myös muilla kuin tekniikan aloilla, tarjoaa muun muassa terminologista neuvontaa ja sanastotyön menetelmien koulutusta sekä osallistuu aktiivisesti terminologia-alan kansainväliseen yhteistyöhön. Moni asia on vuosien aikana muuttunut, ja sanastohankkeiden organisoinnissakin on siirrytty asiantuntijakeskeisistä sanastotoimikunnista terminologin vetämiin sanastoprojekteihin ja nyt viimeisimmäksi aivan uuteen toimintamuotoon, sähköpostin ja WWW:n välityksellä toimiviin termitalkoisiin. TSK:n toiminnan peruspilarit ovat silti samoja kuin ennenkin: toiminta pohjautuu terminologisten menetelmien vankkaan hallintaan ja kehittämiseen.

Juhlavuoden kunniaksi TSK julkaisee kokoelman artikkeleita, jotka valottavat sanastotyön ja terminologian käytäntöä eri näkökulmista. Artikkelit ovat toisaalta katsaus TSK:n toimintamuotoihin ja noihin edellä mainittuihin sanastotyön peruspilareihin, toisaalta ne kuvastavat osittain sitä toimintaympäristöä, jossa sanastotyötä ja terminologiaa Suomessa harjoitetaan. Juhlavuosi oli myös oiva syy käydä käsiksi vuonna 1986 ilmestyneen Terminologian sanaston uudistamiseen, jonka tuloksena julkaisun lopusta löytyy Olli Nykäsen ja Virpi Kalliokuusen laatima Sanastotyön sanastoa.

TSK:n väki toivoo, että juhlajulkaisustamme on iloa ja hyötyä sanastohankkeita suunnitteleville, terminologiaa opiskeleville sekä kaikille muillekin terminologiasta ja sanastotyöstä kiinnostuneille. Lämmin kiitos kaikille artikkeleiden kirjoittajille!

Helsingissä syyskuussa 1999
Kaisa KuhmonenArtikkelit

 • Olli Nykänen: TSK — 25 vuotta sanastotyön asiantuntemusta
Sanastotyön peruspilarit
 • Olli Nykänen: Kuinka piirrän käsitejärjestelmän?
 • Heidi Suonuuti: Käsiteanalyysi työmenetelmänä
 • Virpi Kalliokuusi: Määrittelyn monet kasvot
 • Elisa Stenvall: Vierassanoilla sijansa
Sanastoprojekti käytännössä
 • Olli Nykänen: Sanastoprojektin vaiheet
 • Katri Seppälä: Asiantuntijat ja terminologi kohtaavat sanastoprojektissa
 • Virpi Kalliokuusi & Katri Seppälä: Vastinetyö sanastoprojektissa
Sanastotyötä eri näkökulmista
 • Anita Nuopponen: Mihin terminologian teoriaa ja menetelmiä voidaan hyödyntää?
 • Christer Laurén: Vems är terminologin?
 • Kimmo Rossi: Sanastotyö Euroopan unionissa
 • Seija Suonuuti: Sanastotyö osana teollisuusyrityksen prosesseja — Nokian sanastotyön kehitysvaiheita
 • Sirpa Kuusisto-Niemi: Vaivaishoidosta palveluprosesseihin — terminologinen työ Stakesissa
 • Tuomo Ilomäki: Voiko termistöä standardisoida?
 • Håvard Hjulstad: International Terminology Standardization
 • Krista Varantola: Korpukset sanastotyön lähteinä
 • Lauri Carlson: Valtterin seikkailut — erään termipankin tarina
 • Olli Nykänen: Auttaisiko sanastojen sisällön profilointi niiden laadun mittaamisessa?
 • Kaisa Kuhmonen: Kurkistus termipalvelun kulissien taakse
 • Anna-Lena Bucher: Kan ett nationellt terminologiorgan överleva i en tid av förändringar? — Beskrivningar från två nordiska länder
Muut
 • Sanastotyön sanastoa
 • Kirjoittajat
Liitteet
 • TSK:n jäsenet kautta aikain
 • TSKn hallituksen jäsenet
 • TSK:n työntekijät kautta aikain
 • TSK:n palveluja lyhyesti
 • Sanastot ja muut julkaisut